2015 tavaszán a fővárosi bíróság értesítése alapján megalakult az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért. Az egyesület vezetőségét a 2014 évi MOK konferencián Szegeden választotta meg első ízben az egyesület leendő tagsága. Az egyesület elnöki tisztét Dr. Kenesei Zsófia (Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézet docens) tölti be.

Az egyesület átfogó célja a marketing szemlélet elterjesztése, a marketing szakma ismertségének, elismertségének növelése, a marketing oktatás és kutatás fejlesztése és gyakorlati eredményességének erősítése. Ennek érdekében az egyesület tevékenységei:

  • A hazai felső- és középfokú oktatási intézményeknél, képző vállalkozásoknál folyó oktatási tevékenység szakmai támogatása, a képzés gyakorlatorientáltságát szolgáló programok, szakmai együttműködések szervezése.
  • Szakmai, tudományos kiadványok megjelentetése.
  • Szakmai rendezvények, konferenciák, kiállítások szervezése.
  • A hazai marketing oktatás és kutatás hagyományainak ápolása.
  • A marketing-képzéseken végzett hallgatók szakmai együttműködésének, továbbképzésének, munkahelyi beilleszkedésének segítése.
  • A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának elősegítése, ennek érdekében marketing akciók kezdeményezése.
  • Szakmai kapcsolatok kiépítése a marketing szakmai hasonló célokkal, feladatokkal bíró hazai és nemzetközi szervezeteivel.
  • A fogyasztóvédelem és a felelős marketing koncepció fontosságának hangsúlyozása, és terjesztése a marketing-oktatásban és kutatásban, a vállalkozói és intézményi szférában és a széles közvélemény körében.

 

Az egyesület tagjai közé várjuk elsősorban azokat, akik marketingoktatóként vagy kutatóként részt kívánnak venni a marketinges szakma és a marketingtudomány fejlesztésében, függetlenül attól, hogy felsőoktatási intézményben, kutatóintézetben, közoktatásban, illetve a civil vagy üzleti életben tevékenykednek.