2017. január 19-én a Budapesti Corvinus Egyetemen került megrendezésre az EMOK Kutatásmódszertani Workshopja, mely e kezdeményezés második állomása volt. Az első, oktatás-módszertani fókuszú, rendezvény iránt is érdeklődés mutatkozott, de úgy tűnt, a kutatásmódszertan még népszerűbb téma, hiszen közel 30-an vettek részt az eseményen – jelentős részük vidéki intézményekből érkezett.

 A workshop előadói, a BCE munkatársai Agárdi Irma és Gyulavári Tamás voltak, akik e széles témakörön belül a kutatási koncepció és modell fejlesztés általános jellemzőire és operatív lépéseire fókuszáltak. Nem kis feladatra vállalkoztak akkor, amikor egy ilyen átfogó témáról 180 percben kívántak gyakorlatias, de mégis akadémiailag is helytálló tudást átadni egy vegyes összetételű közönségnek – amiben PhD hallgatótól, tapasztalt kutatóig igen különböző igényű résztvevőt találhattunk. A jelenlévők nevében állíthatom: sikerült értéket teremteniük. Az egész workshopot a változatosság jellemezte, mely kiterjedt az előadó személyének rotálására, valamint az előadás/gyakorlat és a stratégiai szint/operatív szint hatékony elegyítésére. Ez a módszer egyfelől fenntartotta a hallgatóság figyelmét, másfelől több szakmai vitát is generált. 

A workshop eredményességét jelzi, hogy az esemény végére a résztvevők képesek voltak egy helyben kapott témakörben (a tartós involvment és a magatartási lojalitás összefüggései) felállítani egy modellt, és azt ütköztetni más csapatok által felállított modellekkel. 

Az esemény népszerűségét látva az előadók további kutatásmódszertani témaköröket is felvetettek, melyekben a jövőben még lehet hasonló workshop: Speciális modellezési területek (MIMIC-models, nested models, multigroup-analysis, multilevel-analysis), Mérési modell fejlesztése (skálafejlesztés, többdimenziós skálák, skála-invariancia); Alternatív modellek tesztelése, összehasonlítása.