Az Emerald kiadó a következő publikációs lehetőségeket kínálja marketing témában 2016 utolsó és 2017 első negyedévében a European Journal of Marketing, a Journal of Product & Brand Management, a Qualitative Market Research és az International Marketing Review című folyóiratokban.


European Journal of Marketing

A „Fenntartható és felelős fogyasztás vizsgálata”

A European Journal of Marketing “In search of sustainable and responsible consumption” címmel publikációs lehetőséget nyújt mindazon kutatók számára akik a fenntartható és felelős fogyasztói magatartás területén vizsgálódnak. A fenntartható és felelős fogyasztás szakterülete intenzíven fejlődött az elmúlt néhány évben, azonban a koncepciót még mindig ellentmondások övezik. Az ellentmondások feloldása érdekében olyan tanulmányokat várnak, amelyek elősegítik a fenntartható, felelős fogyasztás megértését, jelentős előrelépést nyújtanak a jelenlegi elméletekhez, továbbá elősegítik e fontos marketingterület koncepcionalizálását. Az olyan kérdéskörök, mint a fenntartható és felelős fogyasztói magatartás kulcsfontosságú mozgatórugóinak és eredményeinek vizsgálata, vagy annak a feltárása, hogy hogyan válhatnak felelősebbé a fogyasztók, illetve a fenntartható marketing stratégiák sikeres végrehajtásának feltételei egyaránt érdekesek lehetnek. 

További információk: http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/writing/calls.htm?id=6765

A tanulmány benyújtásának határideje: 2016. december 31.

 

Különkiadás a Neuromarketingről

A European Journal of Marketing felhívást tett közzé a neuromarketing területét érintő tanulmányok benyújtására, amelynek egy különszámot szentelnek. A különszám célja, hogy elősegítse az érdeklődést és a kutatást a neuromarketing területén. A neuromarketing, egy fiatalnak mondható tudományág, amely a marketing, a neurológia, a közgazdaságtan és a pszichológia összefonódásából jött létre, ebből adódóan az említett tudományterületek képviselőitől várják a tanulmányok benyújtását. A publikációk lehetnek empirikus kutatások, elméleti keretrendszert bemutató tanulmányok, továbbá esettanulmányok, melyekhez az alábbi témák segítséget nyújthatnak:

1. A döntéshozatallal, érzelmekkel, felfogással és meggyőzéssel összefüggő folyamatok és/vagy eredmények viszonya a fogyasztói magatartáshoz.
2. Márka és/vagy reklámértékelések. 
3. A marketinghatékonyság és az ROI előrejelzése neurológiai módszerek használatával. 
4. A marketinginformációk feldolgozásával összefüggő agyi tevékenység vizsgálata. 
5. Etika, és ezzel összefüggő kérdések a neuromarketing gyakorlatát illetően. 

További információk: http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/writing/calls.htm?id=6777

A tanulmány benyújtásának határideje: 2016. december 31.

 

Journal of Product & Brand Managment 

Különkiadás a művészetekről és a márkázásról: együttműködés, együtt teremtés és inspiráció a márkák világában, a művészetek révén.

A Journal of Product & Brand Managment  különszámot hoz létre „Arts and Branding: Collaboration, Co-Creation and Inspiration of Brands by Arts” címmel. A művészet és a márkamenedzsment két egymástól különálló területnek tűnik, ám ha jobban megvizsgáljuk a témát, láthatjuk, hogy jelentős előnyökre tehet szert a márkamenedzsment a művészekkel való együttműködéssel. Ha a márka tulajdonosa és a művész közös alkotásba kezd, értéket adhatnak a márka jelentéséhez.  Ebben a témában azonban a tudományos márkakutatás még kezdetlegesnek mondható, ebből kifolyólag a  különkiadás célja, hogy egy integrált áttekintést mutasson be az eddig elvégzett kutatásokról, illetve tájékoztatást nyújtson az új tanulmányok eredményeiről. A témák széles köréből várják a tanulmányokat, amelyek innovatívak és inspirálóak, de ugyanakkor módszertanilag helytállóak, hiteles empírikus bizonyítékkal szolgálnak. Néhány javaslat a témák széles választékából:  

1. A művészet és a márka fejlődése
2. A művészet, mint a márkamenedzsment metaforája 
3. A művészet a márkakommunikációban (pl. tömegkommunikáció)
4. A művészet szponzorálása márkák által 
5. A művészetalapú márkakutatások (pl. márka kollázsok, multiszenzoros szobrászat)
6. Művészet és márka együttműködések különböző szektorokban (pl. luxusmárkák, FMCG márkák, életstílus márkák)

További információk: http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/writing/calls.htm?id=6734

A tanulmány benyújtásának határideje: 2017. 01.31.

 

Qualitative Marketing Research 

Különkiadás: A Közösségi Média hatása a marketingre

A Qualitative Marketing Research különszámot hoz létre "The Impact of Social Media in Marketing” címmel. A közösségi média immár beágyazódott a fogyasztók és a vállalkozások életébe. A közösségi média használatának gyors terjedése ellenére a közösségi médiára vonatkozó kutatások korlátozott számban érhetőek el. Ebből kifolyólag ez a különkiadás a közösségi média minden marketing aspektusára kiterjedő vizsgálatokról szóló tanulmányokat vár. Különösen olyan publikációkat várnak, amelyek kvalitatív technikákat mutatnak be, amelyek stabil elméleti alapokon nyugszanak, szakirodalmi áttekintést is tartalmaznak. Továbbá megvitatják a kulcsfontosságú elképzeléseket, vagy olyan kereteket és modelleket mutatnak be, amelyek a közösségi média marketingben betöltött vibráló és gyorsan változó szerepének jobb megértését segítik elő. A publikációkhoz az alábbi témák segítséget nyújthatnak:

1. A közösségi média befolyása és hatása a fogyasztókra és/vagy üzletekre 
2. Fogyasztói preferenciák és a közösségi média használati lehetőségei 
3. Negatív közösségi média és annak potenciális hatása a fogyasztókra és az üzletre 
4. A közösségi média használatát, illetve használatának mellőzését motiváló tényezők 
5. Márka stratégiák a közösségi médiában 
6. Különbségek a közösségi média felhasználói között 
7. Hogyan változtatta meg a közösségi média a marketing gyakorlatot és a marketing szerepét 
8. Nemzetközi stratégiák a közösségi média használatához 
9. Innovatív kutatási módszerek a kvalitatív és kvantitatív közösségi média adatok gyűjtéséhez.

További információk: http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/writing/calls.htm?id=6750

A tanulmány benyújtásának határideje: 2017.01.31.

 

International Marketing Review 

Különszám: Nemzetközi marketingtudás és nemzetközi vállalkozások a jelenkori, felgyorsult globális gazdaságban

Az International Marketing Review „International Marketing Knowledge & International Entrepreneurship in the Contemporary Multi Speed Global Economy” címmel publikációs lehetőséget nyújt azon kutatók számára, akik a nemzetközi marketing illetve a nemzetközi piacon működő vállalkozások marketingstratégia alkotását vizsgálják. Viszonylag keveset tudunk arról, hogy a globális piacon működő vállalkozások hogyan hasznosítják a marketingben rejlő külpiaci lehetőségeket, hogy a nemzetközi vállalkozások hogyan alakítják ki saját nemzetközi marketingstratégiájukat, továbbá, hogy hogyan menedzselik a marketing-mix elemeit a külpiacokon. Elsősorban olyan tanulmányokat várnak, amelyek feltárják a témakör elméleti hátterét, esettanulmányokat és empirikus kutatásokat mutatnak be, továbbá amelyek az alábbi kérdésekre választ adhatnak:

1. Hogyan fogalmazzák meg és hajtják végre a marketingstratégiákat a nemzetközi vállalkozások korunk nemzetközi piacain a fokozott teljesítmény érdekében? 
2. Milyen lényegi kompromisszumokat - amennyiben vannak ilyenek - kell számításba venniük a nemzetközi vállalkozásoknak marketingstratégiájuk fejlesztése során? 
3. Milyen főbb marketing kihívásokkal néznek szembe a nemzetközi vállalkozások napjaink nemzetközi piacán? (pl. a márkaépítésben és a konzisztens márka imázs biztosításában, valamint a külpiacokon való pozicionálásban? Bizonyos típusú nemzetközi vállalkozások élesebben tapasztalják ezeket a kihívásokat, mint mások?)
4. Az intézményi környezet, hogyan befolyásolja a nemzetközi vállalkozások értékteremtő képességét országos, nemzetközi és globális szinten?

További információk: http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/writing/calls.htm?id=6953

A tanulmány benyújtásának határideje: 2017.02.28.