A január 16-án megtartott alakuló ülés résztvevői a Marketingtudományi Albizottság elnökének Piskóti István professzor urat választották meg. Elnök Úrnak ezúttal is gratulálunk, az elkövetkező három évhez pedig kitartást és jó egészséget kívánunk!

Az elmúlt év végén – az MTA Alapszabályának megfelelően – megtörtént a háromévente aktuális tudományos, választott testületek újjászervezése.
A IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztályon belül a marketing a gazdálkodástudományi területhez tartozik, ahol közel 400 MTA köztestületi tag vehetett részt a tavaly évvégi elektronikus szavazáson. Ennek eredményeként 30 fő került beválasztásra a Gazdálkodástudományi Bizottságba.
A január 16-án megtartott alakuló ülésen az elnökség megválasztása mellett, további hét főt kooptáltak a résztvevők.

A Gazdálkodástudományi Bizottság elnöke Bakacsi Gyula (BGE) lett.

A három alelnök:
Szerb László (PTE), egyben az Ipar- és Vállalatgazdasági Albizottság elnöke,
Dobák Miklós (BCE), Vezetés- és Szervezéstudományi Albizottság elnöke és
Piskóti István (ME), a Marketingtudományi Albizottság elnöke.

A GTB titkárának Neulinger Ágnest (BCE) választották.
A Marketingtudományi Albizottságnak jelenleg 12 választott tagja van:
Bauer András, Berács József, Dinya László, Hetesi Erzsébet, Hofmeister Tóth Ágnes, Kenesei Zsófia, Neulinger Ágnes, Piskóti István, Rekettye Gábor, Simon Judit, Törőcsik Mária, Veres Zoltán.

Jelenleg folyik a hároméves program és az éves munkatervek összeállítása, melyek fő céljai között a tudományterületünk, a gazdálkodástudomány MTA-n belüli ismertségének, elismertségének növelése mellett a tudományos publikációs tevékenység ösztönzése, a folyóirataink pozícionálásának erősítése, az egyéni tudományos karrierek építésének, előrehaladásának a segítése, az egyetemi képzések fejlesztésének támogatása, a szakmai gyakorlati szférával való sikeresebb együttműködés kereteinek az építése fogalmazódott meg.

A mi, Marketingtudományi Albizottságunk által összefogott területen várhatóan folytatódnak a korábbi programok, mint például a Marketing Disputa vitakonferenciái, a tudományos workshopok, a publikációs nívódíjak adományozása.

A március hónap második felében sorra kerülő, programalkotó Marketingtudományi Albizottsági ülésen újjáalakulnak a munkabizottságok, s számos új kezdeményezést, programot vitatnak meg a tudományos publikációs tevékenység, s a kutatási együttműködések ösztönzése terén.