Azt szokás mondani, a számok nem hazudnak, és valószínűleg az EMOK 2016-os XXII. országos konferenciájára is igaz ez az állítás. Vegyük sorra a Hitelesség és értékorientáció a marketingben címmel megrendezett konferencia nyerőszámait. A konferencia 3 napig tartott, 2016. augusztus 29-31. között, 1 helyszínen: a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelmi Intézetének szervezésében. 

Az első nap a PhD kollokviumé volt a főszerep, a második napon 3 köszöntő fogadott minket: Pető Károly, Kenesei Zsófia és Szakály Zoltán üdvözlő szavai után a Plenáris előadók következtek, nyerőszámuk a 7-es:

 • "Egészségmagatartás, viselkedésváltozás és személyre szabott táplálkozás az élethosszig tartó egészségkoncepciója" címmel tartott előadást Szakály Zoltán a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának intézetigazgató egyetemi tanára. Tőle hangzott el egy kutatási alanytól származó mondat, amely néhányunknak a konferencia nem hivatalos mottójává nőtte ki magát: „Én már olajban sütöm a szalonnát!”
 • Majd "A személyfogyasztás kora – hitelesség arcokkal" címmel Törőcsik Mária a Pécsi Tudományegyetem intézetigazgató egyetemi tanára egy egészen új jelenségről, a személyek márkaként és termékként való fogyasztásáról beszélt.
 • Őt követte "A mindennapok rituáléja, avagy a hétköznapi élet szociológiája a fogyasztás tükrében" című előadás Kozák Ákostól, aki szerint a különleges vagy nagyon hangsúlyos dolgokról sok szó esik, míg a mindennapi élet tevékenységeiről –így a fogyasztás hétköznapi aspektusáról – minimális, ezért érdemes lenne azt (is) kutatni. 
 • "Vállalati értékek és hitelesség a márkák mögött" címmel tartotta meg előadását Szilva Mónika a Nestlé Hungaria Kft-től, aki hangsúlyozta, hogy a jövő fogyasztóinak megnyeréséhez a hiteles kommunikáció és főként a megfelelő értékek kommunikációja a legjobb eszköz. 
 • Az EMOK 2016-os Oktatás-módszertani versenyének győztese, Gombos Szandra tartott ezután előadást és mutatta be az általa tartott szemináriumon alkalmazott kissé rendhagyó, újszerű és kreatív ötleteket, módszereket. 
 • Az Akadémiai Kiadó Nyelvi és Társadalomtudományi Szerkesztőség vezetője Pomázi Gyöngyi tartott egy ismertetőt új Digitális szolgáltatásukról. Egy platformon elérhetőek lesznek a szakkönyvtár példányai, változatos keresési lehetőségekkel. 
 • A plenáris ülés keretei között került sor a Publikációs Nívódíjak átadására is. Nyerőszáma a 2-es. Két darab színvonalas munkát díjaztak tehát: 
  • könyv kategóriában: Rekettye Gábor – Tóth Tamás – Malota Erzsébet (szerk) (2015): Nemzetközi Marketing, Akadémiai Kiadó
  • cikk kategóriában: Szőcs, Attila –  Berács, József (2015) A fogyasztói márkaérték, mint másodrendű látens változó okozati becslése. Szigma, 44 (1-2). pp. 99-125.

A szekció ülések nyerőszámai az alábbiak: 

 • 10 szekció: Fogyasztói magatartás, Marketingstratégia, Marketingkommunikáció, Non-business marketing, Egészség- és élelmiszermarketing, Oktatásmódszertan, Marketingkutatás, Digitális marketing, Poszter szekció és PhD kollokvium,
 • 14 szekcióülés, 5 teremben, délelőtt és délután párhuzamosan, utolsó nap csak délelőtt,
 • 75 előadással és 6 poszterrel,
 • 119 fő konferencia résztvevővel.

A tanulmánykötet nyerőszámait nézve: 

 • 71 tanulmány,
 • 765 oldal,
 • 2 279 754 karakter.

A konferencia zárásaként 2 további díj is megtalálta jogos birtokosait. Jutalmuk 50 000 forint kutatásra felhasználható pénzügyi forrás. Díjazottak:

 • Best paper díj nyertes cikke: Nagy Ákos – Szűcs Krisztián – Kemény Ildikó – Simon Judit: Az ügyfélértékelési modellek szájreklámmal történő bővítésének irányai, eredményei.
 • Best paper PhD díjat pedig Kovács Bence – Simon Judit: Melyik hatóanyagot is választjuk? Gyógyszerhatóanyag-terápiák értéke és azok piaci teljesítményének összehasonlítása című tanulmánya. 

Köszönjük a támogatóknak, a szervezőknek, az előadóknak és résztvevőknek a színvonalas konferenciát, az élményeket, új ismeretségeket és ismereteket. Reméljük, hogy a számok jövőre sem hazudnak. 2017-ben ugyanis a konferencia szervezés- és a „nyerőszámok” meghatározásának joga a Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Marketing és Turizmus Intézetére száll.