Az MTA Marketingtudományi Albizottsága az idei Marketingtudományi Évkönyv elkészítéséhez újabb három témához kapcsolódóan vár korreferátumokat.


Tisztelt Albizottsági és Köztestületi Tagok! Kedves Marketingesek!

A Magyar Tudományos Akadémia Gazdálkodástudományi Bizottságának Marketingtudományi Albizottsága ebben az évben is elindította a tudományos eszmecserét ösztönző kezdeményezését.
2015-ben - a sikeres program keretében - négy témakörben született vitaindítók és a nyolc korreferátum, melyeket egy novemberi konferencián beszéltünk át, s a Vezetéstudomány ez évi, áprilisi számában jelentek meg.

A 2016-os Marketingtudományi Évkönyvhöz elkészültek a vitaindító tanulmányok (társadalmi-nonbusiness marketing témában Dinya László, marketingstratégia témában Józsa László illetve szolgáltatásmarketing témában Kenesei Zsófia és Kolos Krisztina tollából). A tanulmányok az EMOK és a Marketingtudományi Albizottság honlapján letölthetők:

 

Dinya László: A társadalmi és a non-business marketing szakmai kihívásai, kutatási kérdései

 

Józsa László: Marketingstratégia – Kérdések és (szubjektív?) válaszok a XXI. században

 

Kenesei Zsófia – Kolos Krisztina: Szolgáltatásmarketing: múlt vagy jövő?

 

A vitaindító tanulmányokhoz bárki - nemcsak az akadémia köztestületi tagja - készíthet korreferátumokat, melyek feladata, hogy  az adott marketingterület kapcsán, elsősorban a felvetetett kérdésekben elmondják kiegészítő, adott esetben vitatkozó véleményüket, bemutassák saját eredményeiket. Egy korreferátum maximum 10 oldalas lehet. 

A korreferátumokat 2016. november 14-ig lehet elküldeni az Albizottság titkárához. Az elkészült tanulmányokról november végére, december elejére vitaülést tervezünk.

Reményeink szerint a vitaindító tanulmányok, és az adott témához készített korreferátumok közül a lektori vélemények alapján kiválasztott két-két tanulmány megjelenik a Vezetéstudomány különszámában. (Ez a lehetőség a finanszírozástól is függ.) 

KÉRJÜK, HOGY JELEZZÉTEK FELÉNK OKTÓBER 17-IG A KORREFERÁTUM KÉSZÍTÉSI SZÁNDÉKOTOKAT, ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A KONFERENCIÁT ÉS A KIADVÁNYT TERVEZNI TUDJUK!

Ezúton is kérjük, továbbítsátok a felhívást minden érdeklődő kolléga, kutató felé!

Köszönjük a vitaindítókat, s jó munkát kívánunk a kapcsolódó tanulmányt készítőknek!

 

Köszönettel és üdvözlettel:

 

Prof. Dr. Hetesi Erzsébet
az Albizottság elnöke,

Prof. Dr. Piskóti István
az Albizottság titkára