2016. szeptember 14-16. között tartották meg Szarajevóban a hetedik regionális EMAC konferenciát. A meghívott előadók között idén az akadémiai vonalon Adamantios Diamantopoulos, Nick Lee, Claude Obadia, Koen Pauwels, Roland T. Rust szerepeltek. Mindannyian számos tanáccsal és gondolattal segítettek a résztvevőknek elsősorban a kutatási, publikációs feladatok illetve elvárások teljesítése kapcsán.

A szervezők jóvoltából külön témaként szerepelt a nívós publikációk születésének támogatása és az elismert szakmai folyóiratokba való bekerülés. Az egyik ilyen alkalommal Nick Lee fogalmazta meg azt a lényeges gondolatot, hogy ma már nem jelent különbséget a publikációk között az, ha valaki ért a módszertanhoz, vagy jó az angolja, ezek kötelezőek. A megközelítően 10%-os elfogadási arányba csak akkor lehet bekerülni egy komoly szakmai folyóiratnál, ha jól definiált kutatási rést talál az ember és a megoldása választ ad olyan kérdésekre, amik érdekesek. Az érdekességhez pedig az kell, hogy a gyakorlatból jöjjön a problémafelvetés. Ez összecsengett azzal a „kiáltvánnyal” is, amit Claude Obadia fogalmazott meg az elmélet és a gyakorlat közötti szakadék áthidalására a plenáris előadások egyikén.

E törekvés a szekciók előadásaiban is érzékelhető volt, s már kézzel fogható az a tendencia is, hogy egyre gyakrabban kerül sor a tradicionális kutatások, megkérdezések helyett vállalati, belső adatok elemzésére.

Az akadémiai szereplők mellett vállalati szakemberek - Emil Tedeschi (az Atlantic Grupa elnöke), Ismir Omeragic (a Valicon BH vezetője) és Luka Zevnik (BlackBox) is tartottak érdekes beszámolókat gyakorlati tapasztalataikról, illetve a neuromarketing jelentőségéről, fejlődési irányairól.  Az Atlantic Group figyelemreméltó eredményekre tett szert az elmúlt években, gyakorlatilag a semmiből indult a délszláv háború idején. Igazán inspiráló volt a csoport vezetőjét hallgatni arról, milyen szemlélet kellett sikereik eléréséhez.

Komoly érdeklődésre tartott számot a neuromarketingnek dedikált szekció is, ahol a meghívott szakértők bemutatták a módszer előnyei mellett alkalmazásának hiányosságait, korlátait is. Néhány konkrét reklám esetében demonstrációra is sor került és a résztvevők nyomon követhették miként változik a figyelem és az érzelmek intenzitása bizonyos kiválasztott reklámszpotok alatt.

Magyarországot konferenciaközleménnyel

- Bauer András - Zsótér Boglárka: Financial Socialization Outcomes In Families: Testing The Existence Of Intergenerational Effects In Family Regarding Financial Socialization Of Young Adults

- Jozsa Tamás: Antescendents Of Market Orientation In The Hungarian Municipal Public Service Provision

- Kenesei Zsófia - Szilvai Zsolt: What Is The Price Of A Service Failure? An Analysis Of The Amount Of Compensation Expected By Consumers

- Nagy Ákos - Kemény Ildikó - Szűcs Krisztián - Simon Judit: The Relationship Of Online Word-Of-Mouth Behaviour To Customer Satisfaction

- Neulinger Ágnes - Kenesei Zsófia: Consumer Reactions To The Regulation Of Sunday Shopping: The Case Of Hungary

képviselték a konferencián. 

 

A szekcióelőadások során számos tanáccsal, pozitív kritikával gazdagodhatott, aki csak részt tudott venni az EMAC regionális konferenciáján és a szekcióelnökök által arra érdemesnek tartott publikációk a Journal of Business Research különszámában is megjelenhetnek.

Továbbá nem utolsó sorban a zárónapon több szakmai folyóirat is bemutatkozott, amelyekbe a szerkesztők szeretettel várják a színvonalas publikációkat.

A konferenciáról készült fotók a konferencia weboldalán (http://www.efsa.unsa.ba/emacregional2016/photos#) megtekinthetők.