"A B2B marketing kapcsolódása más tudományterületekhez" címmel workshopot tartott az MTA Gazdálkodástudományi Bizottság B2B munkabizottsága. A BCE Marketing és Média Intézetének rendezésében megvalósult vitanap a BCE Science Week programsorozatának részét képezte.

A workshopon a témát felvezető előadások után az egyes altémák megvitatására került sor, több tudományterület képviselőinek részvételével.

A vitaindítók és a megvitatásra került altémák:

Lengyel György (BCE Szociológia és Társadalompolitika Intézet): Beágyazottság, bizalom és lojalitás

Mandják Tibor – Simon Judit (EM Normandie, BCE Marketing és Média Intézet): Egy régi kép …

Wimmer Ágnes – Mandják Tibor (BCE Vállalatgazdaságtan Intézet – EM Normandie: Az üzleti kapcsolatok szerepe az értékteremtésben

Piskóti István – Papp Adrienn (Miskolci Egyetem Marketing Intézet): Kooperációs stratégiák, marketingszerepek az innovációs tevékenységben.