Az MTA IX. Osztály Gazdálkodástudományi Bizottság Ipar- és Vállalatgazdaságtan Albizottsága, Marketingtudományi Albizottsága és Vezetés- és Szervezéstudományi Albizottsága ismét Publikációs Nívódíjakat hirdet.

A díjakra 2021-ben megjelent nyomtatott és/vagy online publikációkkal lehet pályázni, illetve javaslatot tenni a következő három kategóriában, megjelölve, hogy mely albizottsághoz nívódíjára javasolják az adott publikációt:

 • Szakkönyv / tanulmány szakkönyvben
 • Magyar nyelvű folyóiratcikk
 • Idegen nyelvű folyóiratcikk

Kérjük a Gazdálkodástudományi Bizottsághoz kapcsolódó köztesületi tagokat, hogy legkésőbb 2022. szeptember 15-ig tegyenek javaslatot azon 2021-ben megjelent publikációkra, melyek megítélésük szerint sikerrel pályázhatnak a Nívódíjakra! Saját publikációk és más szerzők publikáció is javasolhatók.

A javaslatoknál kérjük vegyék figyelembe, hogy kizárólag olyan, az MTMT-ben rögzített szakcikk, illetve szakkönyv díjazható, melynek legalább egy szerzője az MTA IX. Osztály Gazdálkodástudományi Bizottság köztestületi tagja. Ajánlásukat a javasolt – saját vagy más szerzők által jegyzett – publikációk pontos hivatkozási adatainak megadásával és rövid szakmai indoklással a következő formanyomtatvány kitöltésével tehetik meg: https://forms.office.com/r/gmeZmHvwMz

A beérkezett pályaműveket az adott Albizottság munkáját támogató Nívódíj Munkabizottság tagjai értékelik. A Munkabizottság döntése során figyelembe veszi a javasolt pályaművek szakmai, tudományos színvonalát, a tárgyalt témakör relevanciáját, a tudományág fejlődésére gyakorolt hatását. A folyóiratok értékelésénél az MTA IX. Osztályának folyóiratlistája és a Scimago nemzetközi folyóiratlistája irányadó. Amennyiben valamely publikációt a Gazdálkodástudományi Bizottság több albizottságának nívódíjára is javasolnak, a munkabizottságok a szerzők javaslatát veszik figyelembe, ennek hiányában egyeztetnek a besorolásáról, hogy mely albizottság nívódíjáért indulhat.

A Nívódíjak átadására várhatóan a Gazdálkodástudományi Bizottság Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett konferenciáján vagy kapcsoló bizottsági ülésen kerül sor. Az eredményeket az Albizottságok a Vezetéstudomány folyóiratban is közzéteszik.

Budapest, 2022. július 11.

A Marketing Albizottságokhoz kapcsolódó Publikációs Nívódíj Munkabizottság tagjai

Az MTA IX. Osztály Gazdálkodástudományi Bizottság Marketingtudományi Albizottság Publikációs Nívódíjára jelölt publikációkat értékelő munkabizottság tagjai:

 • Mitev Ariel, habilitált egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem – az MTA IX. Osztály Gazdálkodástudományi Bizottság Marketingtudományi Albizottság elnöke,
 • Keszey Tamara, habilitált egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem – az MTA IX. Osztály Gazdálkodástudományi Bizottság Nívódíj Munkabizottság alelnöke a Marketingtudományi Albizottság képviseletében.

Felkért tagok:

 • Balaton Károly, professor emeritus, DSc, Miskolci Egyetem,
 • Berács József, egyetemi tanár, DSc, Budapesti Corvinus Egyetem,
 • Dinya László, egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem,
 • Lehota József, professor emeritus, DSc, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem,
 • Piskóti István, egyetemi tanár, Miskolci Egyetem,
 • Rekettye Gábor, professor emeritus, DSc, Pécsi Tudományegyetem,
 • Szücs Krisztián, egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem,
 • Törőcsik Mária, egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem,
 • Veres Zoltán, egyetemi tanár, Pannon Egyetem.