2023 első EMOK-rendezvényeként február 3-án került megrendezésre a megújult Kutatás- és oktatásmódszertani Workshop, a Budapesti Corvinus Egyetemen. A workshop hibrid formában került lebonyolításra, több mint 40 résztvevővel. Elismert hazai és nemzetközi oktatók, kutatók engedtek betekintést munkájukba. Délelőtt a kutatásmódszertani workshop keretében a "Kísérleti módszertan" témáját ismertük meg alaposabban. Délután az oktatásmódszertani workshop keretében a "Digitális oktatásmódszertan, blended learning és a Moodle H5P interaktív tartalom lehetőségei" kerültek bemutatásra. 

A kutatásmódszertani workshop keretében először Kenesei Zsófia professzor asszony (Budapesti Corvinus Egyetem) ismertette az egyre népszerűbbé váló kísérleti kutatás módszertani alapjait. Az elméleti háttér bemutatását követően beszélt a tervezés és a kivitelezés szabályairól és buktatóiról, illetve egy konkrét példán keresztül prezentálta a módszer gyakorlati kivitelezését és elemzését is. Majd Professzor Jan Hendrik Schumann (University of Passau) online bejelentkezés formájában beszélt a kísérleti kutatás kihívásairól, amiket általában nem tárgyalnak a folyóiratcikkek, viszont a kivitelezés során nagy figyelmet kell szentelni rájuk. Az előadás során rengeteg gyakorlati példát mutatott meg a korábbi projektjeiből, végezetül összefoglalta azokat a szempontokat, amiket a kísérleti kutatás során figyelembe kell venni, illetve bemutatta azokat a rangos publikációit, amik e módszertan  alkalmazásával készültek.

Az oktatásmódszertani workshop nyitó előadását Harald Øverby (BI Norwegian Business School) online tartotta meg, aki beszélt intézményük digitális programkínálatáról. A résztvevők átfogó képet kaptak arról, miként lehet a digitális módszertant beépíteni az oktatásba. Majd Fodorné Dr. Tóth Krisztina és Dr. Simon Krisztián (Pécsi Tudományegyetem, Digitális Oktatás- és Tanulástámogató Központ) mutatták be a blended learning kurzus alapjait, a hallgatói tevékenység alapú tanulástámogatás lehetőségeit. Az előadásban ismertették a kurzusátalakítás tervezési folyamatát és Moodle-ban való fejlesztését. Végzetül Dr. Jakopánecz Eszter (Pécsi Tudományegyetem) bemutatta a Moodle rendszer H5P – interaktív tartalom lehetőségeit példák és mintafeladatok segítségével.

A nap zárásaként PhD workshopot tartottunk Dr. Prónay Szabolcs (Szegedi Tudományegyetem) moderálásával. A PhD hallgatók bemutatkozása után a kutatási témájuk alapján csoportokba szerveződtek és egy közös publikáció tervét dolgozták ki.

Reméljük, hogy a résztvevők hasznosnak és érdekesnek találták a workshopot, és hamarosan találkozunk a következő EMOK-eseményen!